nyheter

Pressemelding fra Posten Norge AS

14.09.2005 10:00

Jubilanter på frimerker

Posten gir ut frimerker i anledning jubileet til Norsk Geologisk Forening og Telegrafverket. Frimerkene blir lagt ut for salg over hele landet fredag 16. september.

- Gjennom å gi ut egne frimerker ønsker Posten å markere at det i år er 150 år siden Telegrafverket ble etablert, og at Norsk Geologisk Forening har 100-årsjubileum. Totalt fire frimerker blir gitt ut for å markere jubileene, sier pressesjef i Posten Birgitte Lund Nakken.

Telegrafverket
Få hadde vel sett for seg hvilken utvikling som skulle skje innen telekommunikasjon. Det daværende Telegrafverket kjenner vi i dag som Telenor. Frimerkene som blir gitt ut for å markere at det i år er 150 år siden Telegrafverket ble etablert, får en verdi på kr 6,00 og kr 10,50. Merkene kommer i et opplag på henholdsvis 600 000 og 800 000. Det er Arild Yttri som har stått for den kunstneriske utførelsen.

Norsk Geologisk Forening
Frimerkene som markerer 100-årsjubileet til Norsk Geologisk Forening passer til frankering av dagligbrev innenlands. Merkene som er utformet av Ashley Booth kommer begge i et opplag på 600 000, og har verdier på henholdsvis kr 5,50 og kr 6,00.

Fakta om frimerkene:
Telegrafhistorie

På dette frimerket ser man både en morsenøkkel og et morseapparat, mens man i bakgrunnen tydelig ser arbeidet med telegraf- og telefonlinja til Røldal-Odda. Verdi kr 6,00.

Dagens telekommunikasjon
Frimerkekunstnerens datter er modellen som illustrerer dagens telekommunikasjon med SMS og e-post. Verdi kr 10,50.

Thortveititt
Mineralet thortveititt ble oppdaget i Setesdalen i 1903. Det er et sjeldent mineral. Mineralet er den mørke søylen på frimerket. Verdi kr 5,50.

Kontinentalsokkelen
Dette frimerket viser et blokk-kart lagt over et stilisert vertikalsnitt gjennom bergartslag. En borerigg, et supplyfartøy, og et mikrofossil er også godt synlig på frimerket. Verdi kr 6,00.

For ytterligere informasjon fra Posten:
- Pressesjef Birgitte Lund Nakken, mobil 90 88 82 84, e-mail: birgitte.nakken@posten.no
- Postens døgnåpne pressetelefon: 23 14 80 00