Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Jobb Bli trainee hos oss Traineeprogrammets byggesteiner

Traineeprogrammets byggesteiner

Traineeprogrammet går over to år, bestående av ulike faser og mye innhold. Alt lagt opp til for å maksimere din personlige utvikling.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Overordnet består programmet av følgende deler:

 • 3 hospiteringer på 6-9 måneder
 • 1 driftsmåned med besøk hos mange ulike deler av konsernet
 • 1 driftsmåned med mulighet for operativt ledelsesansvar
 • Lederutviklingsprogram fordelt på 8 samlinger
 • Månedlige traineedager med begge kull
 • Mentorprogram
Illustrasjon_Utviklingsstige-Tekst-NO

Hospiteringer

Før du har din første arbeidsdag inviteres du til Posthuset i Oslo for å få innsikt i hvilke hospiteringsoppgaver du kan velge. Her kommer ledere fra hele konsernet for å presentere sine områder, og hva de ønsker du skal jobbe med hos dem. Dette blir da din første hospitering, og den gjennomføres i Oslo slik at du får knyttet et nettverk i konsernet og blir kjent med de andre traineene.

Trainees_009

Andre hospitering starter i april. Denne hospiteringen velger du på samme måte som første, helt selv. Ledere spiller inn oppgaver du kan velge imellom, og denne gangen kan du velge tilholdssted fritt i hele Norden. Hospiteringen varer frem til årsskifte, og har en varighet på 9 måneder. På sommeren vil du ha et avbrekk med andre driftsmåned.

Tredje og siste hospitering går fra årsskifte i ditt andre år og frem til du går over i din nye faste jobb. Igjen står du helt fritt til å velge det som kjennes rett, enten du ønsker å utvide kompetansen med noe helt nytt, eller spisse i en retning du tidligere har gått. Etter hospiteringen går du over i fast stilling.

Driftsmåneder

Posten Norge er et stort konsern med utrolig mange forskjellige virksomheter. Alt fra spesialgods for offshore-næringen, brevombæring i urbane og grisgrendte strøk til avansert analyse og Machine Learning. For at du som trainee skal få bedre innsikt i alt vi driver med, legges det opp til en hel måned hvor ditt kull reiser rundt og besøker store deler av virksomheten.

Skjermbilde 2020-09-07 kl. 16.27.08

Den andre driftsperioden gjennomføres sommeren mellom 1. og 2. år, hvor du får muligheten til å gå inn som linjeleder et sted i verdikjeden. Gjennom dette får du prøvd deg på å ha lederansvar og kjenne på hvordan våre linjeledere har det rundt om i organisasjonen. Du står her fritt til å legge opp et opplegg du er komfortabel med.

Lederutviklingsprogrammet

Som trainee blir du med i et veletablert lederutviklingsprogram som går gjennom hele traineeperioden. Dette fordeles utover 8 samlinger hvor de to traineekullene reiser ut av Oslo for å ha fullt fokus på innhold, og sosialt samvær. Det faglige innholdet holdes av eksterne konsulenter eller interne eksperter. Temaene er som følger:

 • Teamledelse og utvikling
 • Prosjektledelse
 • Kommunikasjon
 • Coaching
 • Strukturert problemløsning
 • Endringsledelse

Månedlige traineemøter

Hver måned møtes de to traineekullene på hovedkontoret en hel dag. Her får man muligheten til å dele erfaringer og ta opp eventuelle utfordringer for innspill. I tillegg bes ledere fra ulike deler av konsernet inn for å presentere sitt område. Dette gir god og fersk innsikt.

Trainees_007

Mentor

Like etter du begynner som trainee hos oss får du tildelt en mentor. Denne skal være en støtte og sparringspartner gjennom traineeperioden. Her har man mulighet til å diskutere alt fra private utfordringer til valg av hospiteringer.

Etter endt traineeperioden vil du bli med i et omvendt mentoring-program. Dette innebærer at tidligere traineer går inn som mentor for en i konsernledelsen. Gjennom dette får de innspill fra den fremtidige generasjonen, samtidig som du får personlig innsikt i hvordan man jobber og tenker i ledelsen av et så stort konsern.

OmvendtMentoring_02

Besøk vår Instagram-konto for å se mer om hvordan det er å være trainee hos oss.