AR-teknologi for pakkebokser

I dette prosjektet var målet å undersøke om man kan bruke AR teknologi til å enklere og bedre visualisere plassering og størrelse av pakkebokser før de fysisk er på plass.  

Pakkebokser visualisert med AI

Med et ønske om funksjonalitet til å velge pakkebokser med ulik størrelse, samt funksjonalitet for plassering på bakken ble de to applikasjonene Augment og AR Viewer utforsket. I tillegg ble det gjort enkel testing med Posten Appen's AR pakkefremviser som et tidlig konseptbevis. De innledende testene viste raskt at applikasjonen Augment holder et vesentlig høyere funksjonalitetsnivå og skilte seg spesielt ut på plasseringsfunksjonalitet, enkel opplasting av modeller og visualisering av modeller med lengde-, bredde- og høydemål. 

Dette utforskprosjektet har vist at man både kan utvikle egne enkle AR løsninger med bruk av åpen kildekode, som vist her, og benytte eksisterende løsninger til fremvisning av pakkebokser. De eksisterende løsningene har vist høy grad av funksjonalitet, noe som har resultert i at man effektivt, enkelt og presist kan visualisere flere typer pakkebokser. I tur vil dette, om man velger å ta det i bruk, introdusere en mer visuelt beskrivende plasseringsprosess for nye pakkebokser. 

Del artikkelen