Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Vi former morgendagens tilbud

Vi former morgendagens tilbud

Handelsmønstrene er i rask utvikling. Posten og Bring er aktivt med på å endre, påvirke og tilrettelegge for at kundenes behov blir møtt på en god måte – også i morgen.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Fire utviklingstrekk peker seg ut og legger føringer for Posten og Brings arbeid med morgendagens tilbud.

Mer komplekse kundereiser: Kundene stiller større krav til handelen og kundeopplevelsen.

Samspill mellom handel på nett og i fysisk butikk: Kundene vil handle når og hvor som helst.

Bruk av innsikt og analyse: Bruk innsikten i rett kontekst overfor kundene.

Global e-handel: Internasjonale e-handelsbedrifter forenkler slik at barrierer som toll, språk og valuta forsvinner.

Vi må tenke forbi det åpenbare

God produktinformasjon, enkle betalingsløsninger og gode leveringsmuligheter er avgjørende faktorer for kundene når de velger nettbutikk. Undersøkelser viser imidlertid at det er flere faktorer som er viktige når de handler på nett. Trygghet, lav pris, fri frakt, byttemuligheter og fri retur blir rangert som «svært viktige» av mange kunder.

– Vi jobber kontinuerlig med å forenkle basert på kundenes ønsker og behov – det er her innovasjonspotensialet ligger, sier Gunnar Henriksen, konserndirektør for divisjon e-handel. - Vi må ligge i forkant og vise vei.

Våre tjenester er en del av en større helhet

Kundereisen er kundens opplevelse før, under og etter kjøp. Ingen kundereiser er like. Faktorer som er viktige varierer avhengig av hvilke varer kunden skal kjøpe og i hvilken sammenheng. Kundene vil ha stor grad av valgfrihet for hvordan, hvor og når varen skal leveres. Posten og Bring har derfor utvidet sine leveringsalternativer.

Former morgendagens tilbud.

Våre tjenester er en del av en større helhet

Kundereisen er kundens opplevelse før, under og etter kjøp. Ingen kundereiser er like. Faktorer som er viktige varierer avhengig av hvilke varer kunden skal kjøpe og i hvilken sammenheng. Kundene vil ha stor grad av valgfrihet for hvordan, hvor og når varen skal leveres. Posten og Bring har derfor utvidet sine leveringsalternativer.

– Vår oppgave er å hjelpe nettbutikkene å lykkes, samtidig som vi skal gjøre det enkelt for kundene. Helhetsfølelsen de sitter igjen med skal være god, sier Henriksen.

Våre kunder fokuserer på ulike elementer for å skape konkurransefortrinn. For Nespresso er f.eks. miljø et av de viktige områdene. Nespressokunder kan nå handle nye kaffekapsler på nett og levere brukte for gjenvinning i tre utvalgte postkontorer i Oslo-området. Målet er at flere postkontor kan tilby dette i 2015. Nespresso og Norsk Gjenvinning har inngått et samarbeid om innsamling og bearbeidelse av kaffekapslene. Kaffegrutrester blir til biogass og aluminiumskapslene blir videreforedlet av Norsk Hydro. – Dette er et godt eksempel på hvordan Posten og Bring er med på å levere en viktig del av våre kunders kundeløfte til sine kunder. Dette er fremtiden; vi er en del av et økosystem for å skape kundeverdi, sier Henriksen.

Global e-handel skaper muligheter og utfordrer

Storbritannia, USA og Kina er eksempler på populære e-handelsmarkeder for nordiske kunder. En femtedel av dem som handlet i utenlandske nettbutikker, handlet i kinesiske. Dette er en økning i Norden på 7 % fra i fjor.

– Globaliseringen endrer konkurransearenaen – både for nettbutikkene og for oss. Mulighetsrommet blir større for alle og vi må tydelig definere vår posisjon basert på den nye virkeligheten, oppfordrer Henriksen.
For å lykkes internasjonalt, må nettbutikkene arbeide med å redusere usikkerheten knyttet til toll og avgifter. Også her vil Posten og Bring ha en viktig rolle som tilrettelegger for økt e-handel. Forenkling er et viktig mantra i en hverdag hvor kompleksiteten øker på mange fronter. Dette krever nytenkning og endring.