Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Teknologi og trivsel på terminalen

Teknologi og trivsel på terminalen

Fem år etter åpningen fremstår fortsatt Østlandsterminalen som en av Europas mest høyteknologiske og moderne. Det tiltrekker seg besøkende fra hele verden.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Postens Østlandsterminal åpnet i januar 2010 og er fortsatt en av Europas mest moderne og høyteknologiske postterminaler. Terminalen tiltrekker seg besøkende fra postselskap over hele verden. Også maskinleverandører kommer for å se.

– Postens terminal er en av de beste i verden på postsorteringsteknologi. De som kommer hit, blir imponert over den tekniske standarden, sier regiondirektør Hans-Øyvind Ryen.

Østlandsterminalen er halvautomatisk, med brev- og sorteringsmaskiner, båndsystemer og roboter. 

– Sorteringsmaskinene bruker teknologien optisk tegngjenkjenning (OCR) som gjør dem i stand til å lese navn, adresse og omadressering. De fordeler brevene etter tykkelse, vender dem i samme retning og kan påvise metall, forteller teknisk leder Tor Østby. I den store hallen på Robsrud finner vi også roboter. De løfter og flytter kassetter, og avlaster medarbeiderne. Teknisk avdeling har satset solid på opplæring av superbrukere til alle maskinene. – Det har vært tett dialog mellom superbrukere og teknisk avdeling hele tiden, sier Østby.

HMS i fokus 

Terminalen på Robsrud er Lørenskogs nest største arbeidsplass. HMS og fokus på kontinuerlig forbedring av maskiner og prosesser står sentralt. Medarbeiderne inviteres til å komme med forslag til forbedringer. 

– Vi har veldig gode prosesser her på Østlandsterminalen. Ombygging gir økt effektivitet og mindre belastning for de ansatte, sier regiondirektør Hans-Øyvind Ryen.

– Region Oslo Akershus Østfold er den regionen i divisjon Post som har høyeste score på totalindeks i Organisasjonsundersøkelsen, legger han til. 

5 Teknologi og trivsel på terminalen.png
På terminalene står teknologi og trivsel sentralt.

Fornybar energi

Østlandsterminalen benytter geotermisk energi til oppvarming og kjøling av terminalbygget. Forenklet vil det si at en pumpe henter opp varme fra berggrunnen til oppvarming om vinteren og sender varme ned i bakken for å kjøle ned bygget når det er varmt. Ved å kjøre varme begge veier, holdes temperaturen i berggrunnen stabil. All oppvarming og kjøling er vannbasert og anlegget har nok energi til hele bygget.

Nytt på Alnabru

På Alnabru i Oslo bygger Posten nå nytt logistikksenter med pakkesorteringsanlegg i verdensklasse, som leveres av nederlandske Vandervelde. Alnabru ligger nær kundene og rett ved togstasjonen med linjetrafikk og videre distribusjon. Med det nye logistikksenteret her vil konsernet effektivisere og jobbe enda smartere.
– Vi samlokaliserer all pakke-, gods- og termovirksomhet i Oslo-området og får en integrert terminal slik at vi fremstår som ett Bring, sier prosjektleder Kay Frode Woll.

Østlandsterminalen

  • Åpnet av H.M. Kong Harald 29.1. 2010
  • Nøkkelen i utviklingen av Postens nye terminalstruktur, som skal bidra til effektiv postgang med høy kvalitet i hele landet
  • Over halvparten av all brevpost i Norge (ca 3 mill sendinger) sorteres daglig her
  • Optimalt plassert ut i fra ut ifra trafikale og miljømessige hensyn. Nærhet til hovedmarkedet i Oslo-området, kombinert med kort avstand til Gardermoen
  • Over 3000 mennesker har jobben sin her