Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Samarbeider om miljøvennlig kysttransport

Samarbeider om miljøvennlig kysttransport

Posten Norge er en av 18 norske bedrifter og organisasjoner som har inngått samarbeid for å sikre miljøvennlig sjøtransport langs kysten.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Samarbeidet støttes av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Samarbeidsavtalen ble nylig underskrevet med næringsminister Monica Mæland og statsekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet til stede.

Fra land til sjø

Posten og Bring skal delta på en rekke arbeidsmøter fremover, sammen med de andre deltagerne. Hensikten er å se på potensialet for gass- og batteridrevet skipsfart. Arbeidet vil også se på hvordan volumer kan flyttes fra land til sjø.

– Posten og Bring bidrar med erfaringer på to hovedområder: Vi har over lengre tid jobbet med å forbedre rammebetingelser for en grønnere godstransport på vei. Dette har involvert piloter, samarbeidspartnere, innovasjon og politisk påvirkning. Disse erfaringene vil være nyttige nå at maritim sektor skal gå over til en grønnere drift, forteller miljødirektør Colin Campbell i Posten Norge.

3 Samarbeider om miljøvennlig kysttransport.png
Posten Norge samarbeider med andre aktører om en miljøvennlig kysttransport.

Minste motstands vei

Bring har også bygget erfaringer med overgang av gods fra vei til sjø, noe som ikke er alltid like lett. Gods finner motstandens minste vei, og det er ikke alltid like naturlig å tenke sjø fremfor vei. Gode case som er både lønnsomme og grønnere er mulig gitt riktig volumer og strekninger.

– Her må vi også tørre å gå foran for å vise nye, grønne veier. Flere av våre kunder er opptatt av miljø og vi kan vise vei igjennom prøveprosjekter og deling av erfaringer. Vi har bygget opp en sterk miljøprofil og kundene våre forventer at vi tilbyr grønne løsninger, påpeker miljødirektøren.

En av målsetningene med samarbeidsprosjektet er at en stor andel av alle typer fartøyer som opererer langs kysten i fremtiden skal drives med flytende naturgass (LNG) eller batterier. Målet er at både alle typer lastefartøyer, offshoreskip, passasjerskip og fiskebåter skal kunne benytte dette drivstoffet.