Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Kuttet rullebåndet i to

Kuttet rullebåndet i to

Forbedringsprogrammet Lean har satt tydelige spor på Bodø brevterminal. Et kortere rullebånd gir mindre gåing og spart tid.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

– Hit gikk klumpbåndet. Så delte vi det i to. Resultatet er mindre gåing og spart tid. Med færre sekkeuttak tar sorteringsprosessen kortere tid.

Tillitsvalgt Magnus Johansen og verneombud Frank Jønsberg forklarer entusiastisk hvordan produksjonsenhetene på Bodø-terminalen jobber enda smartere nå. De peker på gulvmerkene og viser hvor langt rullebåndet var før.

Stor forbedring

Medarbeiderne på postterminalen i Bodø har økt produktiviteten med hele 25 prosent.
De tre teamene på Bodø-terminalen jobbet med Opex i 13 uker, et forbedringsprogram som bygger på Lean-tankegang (se faktaboks). Navigatører observerte og målte arbeidsprosesser, mens medarbeiderne har var involvert i forbedringsarbeidet hele veien. Medbestemmelse og medvirkning er grunnleggende i Opex-programmet.

Tanker tenkt før, men som ikke blir satt ut i livet, er velkjent på mange arbeidsplasser. Sånn har det også vært i Bodø. Et eksempel er klumpanlegget, som hadde vært en snakkis i tre år. Først da Opex kom, ble det gjennomført flere forbedringer.

8 Kuttet rullebåndet i to.png
Bodø-terminalen sparer tid på å ha kuttet klumpbåndet i to.

Opex-tavla

Rampekoordinator Kjell Didriksen synes at Opex-programmet har vært nyttig både for arbeidsprosessene og medarbeiderne. Han mener det kommer alle til gode å skape rutiner for å tenke kontinuerlig forbedring. Den innstillingen har også de fleste kollegene. 

– Mitt inntrykk er at det kommer mange gode innspill og forslag til forbedringer. Ta for eksempel Opex-tavla. Hver morgen samles vi foran den og gjennomgår gårsdagen. Problemer og forslag til forbedringer, ja, alt blir notert. Og det som står på tavla skal løses, poengterer Didriksen. Terminalarbeider Petter Aspevold deler rampekoordinatorens syn. 

– Bevisstgjøring av å ha gode rutiner er bra. For eksempel å overholde pausetider, eller at ting har sin faste plass. Jeg skal ikke bruke tid på å lete etter en vogn eller en saks, fastslår han. 

Vil ha mer

Terminalsjef Knut Inge Didriksen er begeistret over hva Opex-programmet har gjort med terminalen. Han forteller at det blir tett oppfølging med kontinuerlig revisjon av arbeidet som gjøres på terminalen. – Økt produktivitet med 25 prosent, sier sitt. I ett av teamene trodde vi ikke det var mulig å ta ut forbedringer. Så viste det seg at de klarte å øke produktiviteten med fantastiske 32 prosent. Nå har vi en bemanning tilpasset volumet. Det er de ansatte som foreslår tiltak, og arbeidet foregår i tett kontakt med Postkom og vernetjenesten. Lederne har utviklet seg og blitt bedre på kommunikasjon. Vi sitter igjen med nyttig kunnskap. Navigatørene legger igjen verdifull kompetanse her, sier Didriksen begeistret. Nå vil han gjerne kjøre Opex-programmet både i distribusjon og på postreklamesenteret.

Opex (Operational Excellence)

  • Forbedringsprogram i Posten-konsernet som bygger på Lean-tenkning.
  • Lean er en forbedringsfilosofi med opprinnelse hos Toyota på 1950-tallet.
  • Målet er økt kundverdi gjennom å fjerne unødig arbeid.
  • Involverer medarbeiderne. De skal komme med tiltak.
  • En del av Spinnaker, som omfatter mange prosjekter, f.eks. Østlandsterminalen, ny terminalstruktur, ny sorteringsteknologi, nye IT-systemer, nye innkjøpsavtaler og Post i Butikk.
  • Lean startet på Postens Godssenter (PGO) i 2008 og innføres i alle deler av Posten-konsernet.
  • Minitransformasjon kalles Lean-opplegget over uker 13 uker på et arbeidssted.
  • Navigatør er en støttespiller med kunnskap om Lean for enheter som gjennomfører en minitransformasjon.
  • Over 100 minitransformasjoner er gjennomført i konsernet i Norden.