Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Fremtidens digitale postkasse

Fremtidens digitale postkasse

Brukerne etterspør digitale løsninger. Det er Postens digitale postkasse Digipost et resultat av.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Digipost er mer enn bare en digital postkasse. Funksjonene som er tilgjengelige, tilpasses hele tiden brukernes behov.

– Posten har erkjent at kundene har behov for en sikker digital postkasse som følger deg hele livet, kombinert med sikker lagring og arkivering. Derfor skal vi tilby den beste løsningen for dette, sier Martin Koksrud Bekkelund, direktør for produkt- og forretningsutvikling i Digipost.

Svarer på kundebehov

Nye funksjoner – som elektroniske kvitteringer – kommer stadig til. Digipost-teamet jobber kontinuerlig med å utvikle nye løsninger som skal gjøre kundenes hverdag enklere og tryggere. Å kunne respondere raskt på kundebehov er viktig.

– Mye av utviklingen er organisert på en måte som gir oss stor fleksibilitet. Skulle et nytt kundebehov dukke opp, har vi mulighet til å gjøre noe med det umiddelbart. Avdelingen vår kan ta hånd om hele verdikjeden – alt fra idéinnsanking i Digipost Labs, til å omsette disse til brukergrensesnitt, og utvikle løsningen helt ned til minste detalj. Det gir kort leveransetid i tillegg til full kontroll og eierskap over løsningen, sier Bekkelund.

– Skal man lykkes med innovasjon, må man kunne prøve og feile, ha kjappe beslutningsveier og fleksibilitet, oppsummerer Digipost-direktør Thomas Mathisen.

Med Digipost har du post og viktige dokumenter samlet trygt og tilgjengelig på ett sted.

Kontinuerlig utvikling

I Digipost får du post fra flere private og offentlige avsendere. Tjenesten vært i kontinuerlig utvikling siden lanseringen våren 2011, og har i mellomtiden også høstet internasjonal anerkjennelse.

– Utviklingen blir ikke ferdig, både fordi teknologien utvikler seg, og fordi det er et mål stadig å forbedre det vi har. Vi bruker den mest moderne teknologien og har klart å løfte opp en del konsepter som ikke har vært å finne i markedet – som å betale fakturaer og få kvitteringer fra kjøp i butikk elektronisk, sier Mathisen. 

Utviklingen baserer seg i stor grad på å teste ut såkalte minimumsløsninger. – Det vil si at vi har en idé om et konsept, lager det så lite som mulig og lanserer det så tidlig som mulig for å teste ut om det er noe markedet og kundene responderer på. Er det tilfellet, videreutvikler vi konseptet. Slik unngår man å bruke mye energi på å utvikle noe som ikke fungerer, forteller Bekkelund.

Fakta:

• Nesten 1,5 millioner nordmenn er i dag registrert som brukere hos Digipost, Postens digitale postsystem.
• Nesten 5000 avsendere sender post gjennom Digipost, og tallet er økende.
• Sikker digital post handler ikke om korte meldinger som kan sendes på e-post eller sms, men om dokumenter som krever høyere sikkerhet, for eksempel helseattester, utbetalingsmelding fra NAV, vedtak fra kommunen, pin-kode fra banken, forsikringsavtaler og lånedokumenter.
• Du slipper å logge deg inn på ulike nettportaler med ulike brukernavn og passord, men kan enkelt sende, motta og lagre viktig post i én digital postkasse – med enkel tilgang fra appen eller digipost.no.
• Alle brev lagres i Norge, og er kryptert slik at kun mottaker har tilgang til egne brev.