Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Bremser CO2-utslippene

Bremser CO2-utslippene

Posten og Bring vil være en pådriver for å redusere utslipp innenfor bransjen vår.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

– Vi ønsker å være pådriver for å redusere utslipp innenfor vår bransje. Kundene ønsker det, miljøet trenger det og vi gjør det som en del av vår innsats for kontinuerlig forbedring og innovasjon i bransjen, sier konsernsjef Tone Wille.

I et stadig mer miljøbevisst samfunn stiller kunder høye miljøkrav til leverandørene. Siden 2009 har Posten-konsernet jobbet målrettet med å kutte sine CO2-utslipp og å skape bevissthet hos medarbeiderne, og har i dag blant annet Norges største elektriske kjøretøypark. Vi har på den måten vært med å legge premissene og sette ambisjonene for bransjen. Mange mål er nådd, og nye er satt – og innen 2020 skal konsernet ha kuttet CO2-utslippene med 40 prosent, målt mot 2009-utslippene.

Elektriske og biogassdrevne kjøretøy

Konsernets største utslippskilde er kjøretøy, og vi startet tidlig å teste alternative kjøretøy. På denne måten sørger vi for at våre tekniske behov blir dekket samtidig som våre miljøkrav blir tilfredsstilt. I 2012 utviklet vi eksempelvis el-mopeden Paxster i samarbeid med produsenten Loyd. I dag fornyes bilparken jevnlig for å oppnå klimaeffekter, og alle sjåfører læres opp i miljøeffektiv kjøring.

– Konsernet disponerer omtrent 10 000 kjøretøy, og potensialet er stort for å redusere utslippene. Både med alternativt drivstoff, overgang til mindre kjøretøy, el-mopeder og sykkel. Vi bruker jernbane i stor skala og hadde det vært større kapasitet på linjene ville vi brukt den mer, sier Wille, og tilføyer at 68 prosent av alt gods sendes med tog der dette er et alternativ.

Miljøsatsingen har gjort at den elektriske kjøretøyparken nå består av over 1000 elektriske kjøretøy, fordelt på mopeder, jeeper, biler og traller. Blant annet er postdistribusjonen i Ålesund og Trondheim CO2-fri. Bring i Norden bruker også sykler ved levering av ekspress-sendinger i byer.

Innleide biler står for over halvparten av utslippene, og det stilles også krav til underleverandører.
- Skal vi nå våre mål må også de være med på å redusere utslippene med 40 prosent, sier Wille.

En rekke miljøtiltak har gitt oss resultater på veien mot en grønnere virksomhet. 

Alternativt drivstoff

Posten og Bring har bidratt til økt bruk av renere drivstoff, og mot 2020 skal enda flere kjøretøy over på alternative drivstoff. I Sverige benytter Bring andre generasjons biodiesel produsert fra skog, mens i Norge har konsernet 52 lastebiler på biodiesel og en lastebil på bioetanol. I tillegg har Posten i Norge 96 biogasskjøretøy, mens Bring i Sverige har 45 – inkludert verdens første biogass-lastebil som oppfyller kravene til den strengeste utslippsstandarden, Euro 6.

Det har også blitt innført en hastighetsbegrensning på 83-85 km/t på 550 lastebiler for å begrense forbruket av drivstoff, som gir fordeler både når det gjelder miljø og sikkerhet.

Bevisste ansatte

For å heve miljøkompetansen i konsernet ble det i 2014 utviklet et e-læringsprogram for alle ansatte. Det gir grunnleggende opplæring i miljøstrategi, mål og tiltak og inspirerer til å gjøre gode miljøvalg.
Siden 2013 har Posten og Bring også hatt et eget miljøfond med fem millioner kroner øremerket for små og store forslag, ideer og tiltak som kan hjelpe konsernet med å løse sine klimautfordringer.

– Miljøfondet er med på å få frem den innovative kraften hos våre medarbeidere. Det er de som vet hvor skoen trykker, og har mange gode forslag, sier Colin Campbell, miljødirektør i konsernet.
Ideene vurderes ut fra miljøeffekt, økonomisk lønnsomhet, læringseffekt og om det kan brukes andre steder i konsernet. Eksempler på tiltak som har mottatt støtte, er montering av solceller, energikartlegginger, optimalisering av vaskehall og utfasing av biler med fossilt drivstoff.

Inspirerer andre

Postens satsing har banet vei for andre postselskaper, og blant annet har franske LaPoste prøvekjørt flere av konsernets løsninger. Bilprodusenter har også skrytt av Postens innsats for miljøet. På denne måten får konsernets miljøarbeid effekter langt utenfor egne miljøregnskap.

– Posten og Bring er per dags dato landsledende på el-biler i kommersiell bruk, og antagelig blant de største i verden på feltet. Noe av det artige er at innen elektriske biler lytter Peugeot-fabrikken ekstra til behovene for Norge. Posten er dermed i stor grad med på å bestemme standarden på el-biler fremover, forklarer flåtesalgssjef Per Netland hos Peugeot Norge.

Konsernet har også fått en rekke utmerkelser for sitt miljøarbeid, og vant i 2014 kåringen av NHO Logistikk og Transports miljøpris – en svært anerkjent bransjepris som skal styrke miljøbevisstheten i logistikknæringen, og fokusere på spydspisser for miljøarbeid innenfor transport og logistikk.

– Posten og Bring er blant de fremste miljøforkjemperne i Norge, uavhengig av bransje, og kan stå som et eksempel for alle som ønsker å bidra i miljøkampen, sa komiteleder Are Kjensli den gang.