Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Bedre sortering, enklere levering

Bedre sortering, enklere levering

Den nye teknologien «førstelinjelesing» er et kvantesprang i postverdenen, og gjør hverdagen enklere for postbudene. 

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Høsten 2014 trakk man duken av en fremtidsrettet teknologi kalt «førstelinjelesing» på postterminalene i landet. Teknologien betegnes som et kvantesprang i postverdenen, og sørger for at mer av posten maskinsorteres for postbudene.

– Dette innebærer at vi utnytter dagens maskiner og sorteringsteknologi mer avansert enn før. Få andre postselskaper er på dette nivået, sier Mikkel Funnemark, prosjektleder i Beste Praksis.

7 Bedre sortering, enklere levering.png
Tidligere var sorteringsmaskinene begrenset til å lese andre og tredje linje, henholdsvis adresse og postnummer, på småbrevene. Førstelinjelesing sørger for at maskinene også leser mottakernavnet på første linje. 

– Nå kan brevene sorteres automatisk i rekkefølge basert på hvordan postkassene på en budrute står. Postbudene får småbrevene ferdig sortert i ruterekkefølge. Dette er spesielt positivt for postbud som leverer i høyblokker med store postkasseanlegg, eller i strøk med store kassestativer.

Fortsatt ikke 100 prosent

Før førstelinjelesingen kom brevene sortert på adresser, men lå i vilkårlig rekkefølge innenfor bygg eller oppganger med mange mottakere på samme adresse. Da måtte postbudene fly frem og tilbake for å finne riktig postkasse etter hvilken mottaker som var neste i brevbunken. Med maskinelt sorterte brev etter postkassenes rekkefølge, kan de levere mer forutsigbart fra venstre til høyre.
Postbudene på Ryen distribusjonsenhet i Oslo det har gjort jobben lettere.

– Selv om det ikke utgjør så mye forskjell for budene som allerede kan ruta si inn og ut, frigjør dette mye tid for mange av oss. Det gjelder spesielt for de som leverer i høyblokker med mange postkasser på ett sted, men ikke fullt så mye for bud i typiske villastrøk, sier tillitsvalgt Frank Lie.

Kollega Svein Arne Lindstad mener det går mye raskere å levere når brevene kommer tilrettelagt i riktig rekkefølge. Men det er noen barnesykdommer. – Det går mye raskere å levere post nå. Før opererte vi med egne leilighetslister over mottakere, og det var mer tidkrevende. Likevel er det noen få avvik i rekkefølgene her og der, så det virker som om det ikke er 100 prosent presist helt ennå. Men – vi merker stadig at det blir bedre, sier han. 

Lettere omadressering

Nylig lanserte Posten også en videreutvikling fra førstelinjelesingsteknologien. Dette gjelder automatisk fremsending av omadresseringer (AF OMA), og medfører raskere og mer presis omadressering. Dette betyr at sendinger som er adressert til en person som har meldt flytting, automatisk vil bli påført ny adresse og sortert rett til ny adresse. 

– Tidligere ble alle slike sendinger håndtert via en manuell rutine hos distribusjonsenhetene. De måtte slå opp i en perm med omadresseringer, klistre på en ny adresseetikett og sende brevet tilbake til terminalen for ny sortering, sier Mikkel Funnemark.

Med ny teknologi vil man dermed fange opp disse sendingene allerede første gang de legges i sorteringsmaskinene på terminalen, hvor de maskinelt blir påført ny og riktig adresse.