Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Finans Utbyttepolitikk

Utbyttepolitikk

Utbytte beregnes som 50 prosent av konsernets overskudd. Dette fastsettes av Generalforsamlingen.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Før det årlige utbyttet fastsettes, gjennomfører konsernet en vurdering av den økonomiske situasjonen og framtidsutsiktene til konsernet. I følge statens utbyttepolitikk, kan 50 prosent av konsernresultatet etter skatt tas ut som utbytte.

I 2015 hadde morsselskapet Posten Norge et resultat etter skatt på negative 247 millioner kroner. Konsernet hadde et resultat etter skatt på negative 61 millioner kroner.

Underskuddet for 2015 belastes annen egenkapital. Ved overskudd overføres den delen som ikke tas ut som utbytte til annen egenkapital. Dette for å sikre at konsernet har en forsvarlig egenkapital ut fra risiko og omfanget av virksomheten.

I statsbudsjettet for 2017 er det budsjettert med et utbytte fra Posten på 120 millioner kroner for regnskapsåret 2016. Det endelige utbyttet vil bli fastsatt på generalforsamlingen i 2017.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede.

Utbytte i 2016

Posten Norge AS utbetalte ikke utbytte i 2016.

Utbytte siste år:

  • 2015: 300 millioner kroner
  • 2014: 256 millioner kroner
  • 2013: 254 millioner kroner
  • 2012: 276 millioner kroner
  • 2011: 138 millioner kroner