Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Miljø Slik arbeider vi med miljø

Slik arbeider vi med miljø

Organisering, samarbeid og utmerkelser.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Konsernstab HR/HMS sikrer systematikk, konsernfelles gjenbruk av gode løsninger og en helhetlig tilnærming. Et konsernfelles miljønettverk som består av ressurspersoner innen miljø fra forretningsområdene, sikrer videre at konsernet deler erfaringer og beste praksis på tvers av organisasjonen. Nødvendig ekspertkompetanse på spesifikke områder sikres gjennom eksterne samarbeidspartnere og leverandører.

Styret og konsernledelsen blir jevnlig oppdatert på status, risikobilde og pågående initiativer innen miljøarbeidet.  Miljøarbeidet er også definert i en egen miljøpolicy og -strategi som er understøttet av handlingsplaner i forretningsområdene. Konsernet jobber etter årlige miljøhandlingsplaner i forretningsområdene, og arbeidet følges opp i kvartalsvis rapporteringer, business review, KPI-kart og PLUSS-samtaler. For å registrere konsernets totale klimapåvirkning benyttes det et klimarapporteringssystem for hele konsernet. Posten leverer klimaregnskap ihht. Greenhouse Gas Protocol.

Grønne samarbeid

For å løse de store miljøutfordringene konsernet står overfor er samhandling mellom bedrifter, organisasjoner og myndigheter viktig.

logoer samarbeidspartnere

I 2017 fortsatte konsernet samarbeidet med Zero i Norge og 2030-sekretariatet i Sverige. Konsernet er partner i et prosjekt for å etablere miljøeffektiv distribusjon av varer i Drammen sentrum og deltar i det internasjonale EU-prosjektet FREVUE i samarbeid med Sintef. I tillegg er konsernet deltaker i «Næring for klima», som er et samarbeid mellom Oslo kommune og næringslivet, og tilsvarende samarbeid med Stockholms Stad gjennom «Klimatpakten». Konsernet er tilsluttet International Post Corporation, som ivaretar et internasjonalt bransjesamarbeid og er også medlem i Svanens Innkjøperklubb og Grønt Punkt. 

Konsernet har løpende dialog og samarbeid med ulike aktører, som eksempelvis Tine, NHO og TØI. Vi har holdt foredrag om miljø ved flere anledninger både i Norge og Sverige samt deltatt på Almedalsveckan. 

Vårt miljøarbeid blir lagt merke til

Posten og Bring har mottatt flere utmerkelser for sitt miljøarbeid:

2018:  Posten får 3. plass på IPSOS MMIs omdømmemåling over hvilke bedrifter som oppfattes som mest miljøvennlig bedrift innen transport og reiseliv.

2017: Bring mottok Transportföretagens hållbarhetspris for prosjektet "Älskade stad". Initiativet er et kommersielt bærekraftig og industrielt samlastings-samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring, Vasakronan og Stockholm. 

2016: Posten rykket opp fra 5. plass til 4. plass i 2016 på IPSOS MMIs omdømmemåling over hvilke bedrifter som oppfattes som mest miljøvennlig.

2015: Konsernet mottok prisen Environmental Achievement of the Year. Den internasjonale prisen deles ut av Postal Technology.

2014: Konsernet mottok NHOs miljøpris for sin ambisiøse miljøsatsing. Dette er en bransjepris som deles ut i Norge til logistikkbedrifter

2013: Konsernet mottok hedersprisen for god design av Norsk Designråd, for utviklingen av postbilen Loyds Paxter. Postbilen går på elektrisitet og er laget av resirkulerte materialer.

2012: Konsernet ble i 2012 tildelt utmerkelsen Grønn Bil for sin store satsing på elektriske kjøretøy. Prisen tildeles virksomheter som har utmerket seg gjennom sine satsninger på oppladbare kjøretøy.