Meny (første nivå) og søk

Forsiden Bærekraft Miljø Miljømål, visjon og strategi

Miljømål, visjon og strategi

Posten og Bring skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Konsernet har redusert CO2-utslippet med 47 % siden 2008. 1 2017 ble miljømålene revidert, og konsernet besluttet en svært ambisiøs miljømålsetting om å jobbe mot å:

  • kun benytte fornybare energikilder i biler og bygg innen 2025
  • kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere energiforbruk
  • kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere avfall og øke kildesorteringsgrad


Visjon

Konsernets miljøvisjon er

å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling.

For å nå visjonen om miljøeffektiv drift og bærekraftig utvikling har vi valgt å satse spesielt på fem områder. Felles for disse områdene er bevisstgjøring, engasjement og samarbeid.

Postens miljøstrategi:

  • redusere klima- og miljøpåvirkning, særlig fra transport og bygg
  • imøtekomme kundekrav og interessentbehov
  • bidra til kontinuerlig forbedret miljøprestasjon hos leverandører
  • kontinuerlig videreutvikle kompetanse og øke engasjementet i organisasjonen
  • samarbeide med interessenter for å påvirke rammebetingelser