Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Miljø Miljømål, visjon og strategi

Miljømål, visjon og strategi

Posten og Bring skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

 

Som en stor Nordisk transport og logistikk aktør vet vi at vi er en del av problemet og derfor også en del av løsningen. Vi ønsker å ta miljølederskap i vår bransje og har derfor satt ambisiøse klimamål.

Vi satte oss i 2008 et mål om å kutte 40 % i CO2-utslipp innen 2020. Det målet nådde vi før tiden og vi har nå satt et nytt ambisiøst mål for 2025. Da miljømålene i 2017 ble revidert, besluttet konsernet en svært ambisiøs miljømålsetting om å jobbe mot å:

  • kun benytte fornybare energikilder i biler og bygg innen 2025
  • kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere energiforbruk
  • kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere avfall og øke kildesorteringsgrad

 

Visjon og miljøstrategi

Konsernets miljøvisjon er å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling.

For å nå visjonen om miljøeffektiv drift og bærekraftig utvikling har vi valgt å satse spesielt på fem områder. Felles for disse områdene er bevisstgjøring, engasjement og samarbeid. Posten og Brings miljøstrategi er å:

  • redusere klima- og miljøpåvirkning, særlig fra transport og bygg
  • imøtekomme kundekrav og interessentbehov
  • bidra til kontinuerlig forbedret miljøprestasjon hos leverandører
  • kontinuerlig videreutvikle kompetanse og øke engasjementet i organisasjonen
  • samarbeide med interessenter for å påvirke rammebetingelser