Meny (første nivå) og søk

Forsiden Bærekraft Miljø Miljømål, visjon og strategi

Miljømål, visjon og strategi

Posten og Bring skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

 

Vi satte oss i 2008 et mål om å kutte 40 % i CO2-utslipp innen 2020. Det målet nådde vi før tiden og vi har nå satt et nytt ambisiøst mål for 2025.» Da miljømålene i 2017 ble revidert, besluttet konsernet en svært ambisiøs miljømålsetting om å jobbe mot å:

  • kun benytte fornybare energikilder i biler og bygg innen 2025
  • kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere energiforbruk
  • kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere avfall og øke kildesorteringsgrad


Visjon

Konsernets miljøvisjon er å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling.

For å nå visjonen om miljøeffektiv drift og bærekraftig utvikling har vi valgt å satse spesielt på fem områder. Felles for disse områdene er bevisstgjøring, engasjement og samarbeid.

Postens miljøstrategi:

  • redusere klima- og miljøpåvirkning, særlig fra transport og bygg
  • imøtekomme kundekrav og interessentbehov
  • bidra til kontinuerlig forbedret miljøprestasjon hos leverandører
  • kontinuerlig videreutvikle kompetanse og øke engasjementet i organisasjonen
  • samarbeide med interessenter for å påvirke rammebetingelser