Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Miljø Klimanøytrale tjenester

Klimanøytrale tjenester

Posten tilbyr klimanøytral servicepakke og klimanøytral brevpost og reklame.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

tog

70 % prosent av utslippene våre er knyttet til biltransport. De viktigste interne tiltakene for å redusere CO2-utslipp for disse tjenestene er derfor å bruke kjøretøy uten fossilt drivstoff, gjennomføre kurs i miljøeffektiv kjøring for sjåfører og å øke fyllingsgraden i bilene. I dag er det umulig å gjøre tjenestene helt CO2-frie. For å kompensere for restutslippet kjøper Posten klimakvoter.

Klimanøytral distribusjon for alle adresserte og uadresserte brevsendinger

Du kan velge å vise at din utsendelse er klimanøytral ved å bruke Posten sitt merke for «Klimanøytral distribusjon».

Klimanøytral servicepakke er et produkt for deg som skal handle i for eksempel nettbutikk, og er opptatt av en mindre miljøbelastende framsendingsmåte.

Hva innebærer klimanøytralisering?

Klimanøytral Servicepakke og klimanøytral distribusjon tilfredsstiller Forbrukerombudets krav til klimanøytrale produkter gjennom:

  • eksternt godkjente handlingsplaner for å redusere produktets klimagassutslipp
  • eksternt godkjent klimaregnskap for hele produktets verdikjede – det vil si fra innleveringssted til og med utleveringspunkt
  • at våre planer for klimanøytralisering er revidert og godkjent av Co2focus
  • at utslipp vi ikke klarer å redusere selv, kompenseres gjennom kjøp av klimakvoter, slik at tjenestene ikke øker verdens klimagassutslipp


Kvoter og klimakvoteprosjektet

Posten Norge kjøper årlig kvoter for å klimanøytralisere restutslippene. For 2017 har vi kjøpt kvoter gjennom et prosjekt som produserer ren elektrisk kraft fra å nedbryte avfall og generere strøm i Manaus, Brasil. Prosjektet medfører reduksjon av drivhusgassene CO2 og Metan. Lokalbefolkningen får renere luft, inntekt fra prosjektet og areidsplasser.

Én klimakvote tilsvarer ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2). Klimakvotene som blir kjøpt via Miljødirektoratet, tas ut av det offisielle kvotemarkedet. De kan dermed ikke selges videre.

Slik beregnes klimagassutslipp

Utregningen følger Greenhouse Gas-protokollens (GHG) retningslinjer. Analysen er gjort ved å ta utgangspunkt i konsernets klimaregnskap og fordele dette på alle tjenestene våre, basert på fordelingsnøkler utviklet i forbindelse med intern kostnadsfordeling. I beregningene av utslipp fra transport er CO2, CH4 (metan) og N2O (lystgass) inkludert, siden disse gassene er de viktigste faktorene.

Samlet utslipp av klimagasser beregnes ved å summere utslippene av de enkelte klimagassene omregnet til CO2-ekvivalenter. Dette gjøres ved hjelp av en såkalt GWP-verdi (Global Warming Potensial), som defineres som den akkumulerte påvirkningen på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen, sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom. Utslippene kan vi spesifisere i båt, bil, fly og tog.