Krav til arbeidsforhold, miljø og etikk

Krav til arbeidsforhold, miljø og etikk

Dette er våre krav og forventninger til anstendige arbeidsforhold, etikk og menneskerettigheter.

Kvinnelig postbud ved bil i snødekket gate

For oss handler bærekraftige leverandørkjeder om at arbeidsforhold, miljø og etikk skal håndteres på en ansvarlig måte hos våre leverandører. Leverandørene spiller en viktig rolle i å bidra til reduserte klimautslipp, at ansatte har ordentlige arbeids-avtaler, dokumentert lønn, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt. Vi arbeider derfor strukturert og målrettet med å sikre ansvarlige og bærekraftige leverandørkjeder.

Alle nye leverandører skal akseptere og signere konsernets «Etisk standard for leverandører». Standarden inkluderer krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, organisasjonsfrihet osv.

Vi forventer også at våre norske leverandører av varer og tjenester etterlever «Åpenhetsloven»

Oppfølging av leverandører

Vi vurderer våre leverandører gjennom bakgrunnssjekker, egenevalueringer, uanmeldte kontroller med intervju av sjåfør, kontroll av kjøretøy og systemrevisjoner hos transportørene.

Leverandører til Posten og Bring er forpliktet til å vise åpenhet og gi innsyn i forbindelse med leverandørrevisjoner og kontroller.

Skatt og avgiftsinformasjon

Det er også inngått en samarbeidsavtale mot arbeidslivskriminalitet med Skatteetaten. Samarbeidet gir oss tilgang til informasjon som gjør det enklere for oss å bidra til seriøsitet i varebilbransjen.

Del artikkelen