Meny (første nivå) og søk

Forsiden Bærekraft Konsernets viktigste ressurser

Konsernets viktigste ressurser

Våre viktigste ressurser for å skape verdi og dermed sikre langsiktig levedyktighet er våre medarbeidere, våre relasjoner og partnerskap, våre nettverk og ekspertise, vår endringsevne og vår finanskapital.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

KapitalomraderNYE

Våre medarbeidere 

Våre medarbeidere er konsernets viktigste ressurs.Et helsefremmende arbeidsmiljø, riktig sammensetning av ansatte og ledere og ikke minst gode ledere er essensielt for å nå de finansielle kravene fra eier.

 

KapitalomraderNY2

Våre relasjoner og partnerskap 

Levere som avtalt, dialog, høy integritet og god leverandørstyring er nøkkelen til å utvikle, beholde og forsterke forholdet til våre relasjoner og partnere. Gode relasjoner til eier, kunder, partnere og leverandører er fundamentet for lønnsom vekst.

 

KapitalomraderNY3

Våre nettverk og ekspertise

Våre nettverk er Postens livsårer. Kunnskap om hvordan vi utnytter de ulike nettverkene optimalt, er avgjørende for at vi lykkes med vår strategi. Konsernet er avhengige av gode driftsmodeller for å optimalisere terminal- og logistikknettverket, og ikke minst for å kunne redusere miljøpåvirkningen på samfunnet. På samme tid blir Posten stadig mer avhengige av teknologi. Teknologi er en kritisk faktor for stabil drift og utvikling av vårt nettverk og verdikjeder.

 

KapitalomraderNY4

Vår endringsevne 

I en verden hvor utviklingen skjer stadig raskere, er Posten avhengig av å øke sin endringstakt for å oppnå langsiktig verdiskaping. Utviklingen i markedene vi opererer i, er drevet av økt forbrukermakt og digitalisering. Dette resulterer i endret kundeadferd og økt konkurranse, som skaper behov for endrede rammebetingelser og innovasjon i flere dimensjoner.

 

KapitalomraderNYE5

Vår finanskapital

Finanskapitalen vår ligger i bunn for vår evne til å videreutvikle Posten og Bring og skape langsiktig verdi for vår eier. Tilfredsstillende resultatutvikling, soliditet og likviditet er avgjørende for å få tilgang til ny kapital.