Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Høye krav til leverandører

Høye krav til leverandører

Posten og Bring har som mål å ta en ledende rolle når det gjelder oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

leverandør

Konsernets leverandører påvirker selskapets evne til å levere kundeløftet og øvrige strategiske mål. Som en betydelig aktør i Norge og Norden har konsernet mulighet til å påvirke bransjestandarder og vilkår i positiv retning gjennom systematisk forbedringsarbeid i leverandørkjeden.

Tydelige krav til leverandøren før avtaleinngåelse

Alle leverandører skal signere og etterleve konsernets minimumskrav «Etisk standard for leverandører» som en del av kontrakten leverandøren har med Posten eller Bring. Minimumskravene omhandler temaområdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og forretningspraksis (anti-korrupsjon, konkurranseregelverk, konfidensialitet). I den etiske standarden sikres konsernet rett til innsyn i kontroll og revisjon av etterlevelse av minimumskravene. Alle veitransportleverandører skal etterleve særskilte miljøkrav knyttet til alder på kjøretøy og klimagassutslipp. I større anskaffelser signerer leverandører i tillegg en HMS-erklæring og en miljøerklæring.

Konsernets vektlegger miljø i anskaffelser:

  • Konsernet stiller krav til produkter, tjenester og leverandører som skal stimulere leverandørmarkedet, til kontinuerlig å fokusere på utvikling av produkter og tjenester som bidrar til en bærekraftig utvikling.
  • Alle innkjøp skal bidra til å oppnå konsernets miljøvisjon «å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling». I alle anskaffelser skal det vurderes om innkjøpet understøtter konsernets fastsatte miljømål, for eksempel innen transport, energi og avfallshåndtering.
  • Ved planlegging og gjennomføring av konsernfelles og konsernstrategiske anskaffelser skal miljømessige konsekvenser og livssykluskostnader vektlegges og være i samsvar med konsernets rutiner og retningslinjer.
  • Anerkjente miljømerkede produkter og tjenester vil bli preferert.
 

Oppfølging av leverandører

Betydelige leverandører skal besvare egenrapportering knyttet til etterlevelse av konsernets minimumskrav som skal oppdateres regelmessig i kontraktsperioden. Basert på en risikovurdering blir et utvalg leverandører fulgt opp med kontroll og revisjon. Dersom en leverandør bryter med minimumskravene blir det etablert en forbedringsplan som leverandøren forventes å følge. Dersom leverandøren ikke viser vilje eller evne til forbedring kan samarbeidet bli avviklet.

Resultater

Les om resultater knyttet til samfunnsansvar i leverandørkjeden i Bærekraftrapporten (PDF).

Krav til Posten og Brings leverandører