Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i Posten og Bring Posten og Brings årlige bærekraftrapport

Posten og Brings årlige bærekraftrapport

Vi rapporterer årlig på bærekraft gjennom vår integrerte års- og bærekraftrapport.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

 

My Page

Bærekraftrapporten viser hvilke verdier vi har skapt de siste årene gjennom vår forretningsmodell og hvilket fotavtrykk vi har satt i samfunnet. Rapporten evaluerer vårt arbeid og gir retning for fremtiden – hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Konsernet jobber kontinuerlig med tiltak for å forbedre måling og rapportering av bærekraft (langsiktig levedyktighet). Konsernets interessenter stiller stadig økende krav til systematisk arbeid med bærekraft og forventer at Posten Norge som en stor norsk offentlig aktør, arbeider metodisk med dette.