Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Konsernets viktigste ressurser

Våre viktigste ressurser for å skape verdi og dermed sikre langsiktig levedyktighet er våre medarbeidere, våre relasjoner og partnerskap, våre nettverk og ekspertise, vår endringsevne og vår finanskapital.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

kapitalonrader.png

Våre medarbeidere 

Våre medarbeidere er konsernets viktigste ressurs. Innsatsen og kompetansen til konsernets medarbeidere og ledere er en nøkkel for å lykkes med å oppnå de finansielle resultatene vi har krav om fra eier. Å skape en god kultur gjennom å tilrettelegge for en god og sikker arbeidsdag er derfor svært sentralt.


kapitalonrader2.png

Våre relasjoner og partnerskap 

Å beholde, skape og forsterke forholdene til våre viktigste interessenter er strategisk viktig for Posten og Bring. Gode relasjoner og kommunikasjon med eier, kunder, partnere og leverandører er en nøkkel for å skape de resultatene vi ønsker. Konsernet har en høy integritetsstandard som bidrar til å sikre at konsernet opererer ansvarlig, rettferdig og i henhold til gjeldende lover. Denne integritetsstandarden krever vi også at våre leverandører og samarbeidspartnere overholder.

kapitalonrader3.png

Våre nettverk og ekspertise

Våre nettverk er Posten og Bring sine livsårer. Kunnskap om hvordan vi utnytter nettverkene optimalt er helt vitalt for å lykkes med vår strategi om å bli nordisk, kundeorientert, integrert og industrialisert. Konsernet er helt avhengige av gode driftsmodeller for å optimalisere terminal- og logistikknettverket sitt, og ikke minst for å kunne redusere miljøpåvirkningen på samfunnet. På samme tid blir Posten og Bring stadig mer teknologiavhengige. Teknologien er en kritisk faktor som holder store deler av vårt nettverk og verdikjeder i gang.

kapitalonrader4.png

Vår endringsevne 

For å oppnå langsiktig verdiskaping er Posten og Bring avhengig av å kunne tilpasse seg raske endringer både i rammebetingelser og kundebehov. Markedene Posten og Bring opererer i er og har lenge vært i kraftig utvikling - drevet blant annet av globalisering og store teknologiske endringer. Resultatet er endret kundeadferd og økt konkurranse, som blant annet skaper behov for hurtig nytekning og innovasjon.

kapitalonrader5.png

Vår finanskapital

Finanskapitalen vår ligger i bunn for vår evne til å videreutvikle Posten og Bring og skape langsiktig verdi for vår eier. Tilfredsstillende resultatutvikling, soliditet og likviditet er avgjørende for å få tilgang til ny kapital.