Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Helsefremmende arbeidsplass

Helsefremmende HMS-arbeid handler om å ha oppmerksomheten rettet mot nærvær og nærværsfaktorer i stedet for å ha oppmerksomheten rettet mot fravær og fraværsfaktorer.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Helseplager utgjør en stor risiko i flere av våre jobbkategorier, og en helsefremmende tilnærming kan bidra til å redusere risikoen for framtidig fravær.

Det helsefremmende programmet skal bidra til en helsefremmende livsstil i et helsefremmende arbeidsmiljø. Det er definert 4 effektmål for programmet

1. Mer arbeidsglede

2. Flere velfungerende grupper

3. Helsefremmende livsstil

4. Redusert sykefravær

Totalt har ca 4500 av konsernets medarbeidere gjennomført det helsefremmende programmet. Figuren under viser hvordan det helsefremmende programmet i Posten og Bring er lagt opp.

 

helsefremmendeprogram
 

Virkemidler

Helsescreening – fakta om egen og teamets helse

For å ta helsefremmende valg er det nyttig å vite mer om hvordan det faktisk står til med helsen vår. Helsescreening er en frivillig og konfidensiell kartlegging av medarbeiders helse og livsstil. Helsescreening tilbys alle medlemmene i et arbeidsteam. Etter screeningen mottar medarbeideren en rapport som viser helse- og livsstilsprofil. Profilen gjennomgås sammen med en veileder som gir enkle og konkrete råd om hvordan livsstilen eventuelt bør endres. Teamet som helhet får også en helse- og livsstilsprofil. Denne gjennomgås av bedriftshelsetjenesten i en workshop. Denne profilen er utgangspunkt for tiltak teamet sammen bestemmer seg for å sette i gang.

 

Helseinspirator – lokalt engasjement

Helseinspiratoren er en frivillig og engasjert medarbeider som skal bidra til at teamet prioriterer og gjennomfører aktiviteter som påvirker helse, livsstil og arbeidsmiljø positivt.

Helseinspiratorens rolle:

- Støtte lederen og kolleger i arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass

- Spre kunnskap om sammenhengen mellom helse og livsstil

- Motivere kolleger som vil vite mer om helse og livsstil

- Være pådriver for å gjennomføre aktiviteter som egner seg for teamet

Around the World – mosjonsprogram for individ og grupper

Around the World er en aktivitetskonkurranse der medarbeidere i Posten og Bring kan registrere sin fysiske aktivitet på nettside. Aktiviteter kan være treningsøkter, skiturer, lek med barn, sykle til og fra jobb eller å gå i trapper. Deltakere kan vinne flotte premier. Månedens vinner, etappevinnere og månedens verver får medieoppmerksomhet internt og premie. Tips, fakta og historier om trening, kosthold, søvn og avkobling er også en del av Around the Worlds nettsider.