Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Banner

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i Posten og Bring

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i Posten og Bring

Konsernets visjon er et helsefremmende arbeidsmiljø der ingen blir skadet eller syk som følge av arbeidet.