Fossilfrie kjøretøy

Fossilfrie kjøretøy

Posten og Bring har gjennom flere år vært en pådriver for å teste ut og ta i bruk nye miljøeffektive løsninger for å skape et marked for nullutslippsløsninger.

Postbil på landevei

Vi har i dag antagelig Norges største kjøretøypark bestående av 2249 fossilfrie kjøretøy. I 2021 hadde vi en fornybarandel på kjøretøyparken på 37 prosent:

  • 691 elektriske traller, sykler, og mopeder
  • 897 elektriske varebiler og lastebiler
  • 661 vare- og lastebiler som benytter biodrivstoff som biogass, HVO og RME.

Dette er noen av våre tiltak for å øke omstillingstakten for varebiler og tyngre kjøretøy:

40 nordiske byer med fossilfri leveranser med varebil i 2023

Posten og Bring leverer i dag brev og små pakker utslippsfritt i 49 norske byer. Nå har vi satt oss mål om ha fossilfri distribusjon av pakker med varebil i 40 nordiske byer. Totalt har konsernet ca 20 byer med fossilfri distribusjon av pakker med varebil.

Høy utskiftningstakt av varebiler i Norge gjør at vi i løpet av 2022 vil nå 1,8 millioner nordmenn i nærmere 30 byer med fossilfri pakkedistribusjon med varebil, Det investeres også betydelig i elektriske og biogass drevne lastebiler for å distribuere pakker fossilfritt. I Sverige tilbyr Bring fossilfri distribusjon i flere byer, deriblant Stockholm, Göteborg og Malmö. I Danmark leverer vi helt fossilfritt med varebil både i København og flere andre byer og steder. 

Setter stopp for bestilling av fossile varebiler

Konsernet besluttet i 2021 å sette tak for bestilling av fossile varebiler i byer i løpet av 2022, og utenfor byer i løpet av 2023. Dette gjelder både for egeneide og innleid varebiler.;

Alternative kjøretøy til by distribusjon

Vi har lang erfaring med å samarbeide med ulike produsenter for å utvikle alternative kjøretøy som kan erstatte fossile kjøretøy. Et godt eksempel er samarbeidet med den norske elmoped-produsenten Paxster. Elektriske lastesykler tas nå i bruk i store byer i hele Norden, vi over 50 i drift i Norge, Sverige og Danmark.

Utfasing av tyngre fossile kjøretøy i og mellom byer

Vi har testet elektriske lastebiler fra både Scania og MAN, og bestilte 19 elektriske lastebiler i 2021. I 2022 la vi inn en historisk stor ordre hos Volvo og bestilte ytterligere 29 elektriske lastebiler. I tillegg til el-drevne lastebiler har vi også testet lastebil drevet av flytende biogass på linjetrafikk mellom Oslo, Stokke og Hamar. I 2021 og 2022 bestilte vi 65 lastebiler på biogass. 20 av disse vil være på flytende biogass og vil settes inn på ruter mellom byer.

En stor andel av linjebiler som går mellom Jönköping og Malmö, Stockholm, Gøteborg og Linköping er konvertert til fossilfritt drivstoff (HVO100). I Sverige har Bring inngått partnerskap med Einride. Det nye samarbeidet innebærer at 7 elektriske lastebiler settes inn i linjetrafikk, og Bring blir med dette en av de første logistikkselskapene som omstiller tyngre kjøretøy til elektriske i Sverige.

Klimaprogram for transportleverandører

Halvparten av vårt CO2-utslipp kommer fra kjøpt veitransport. I 2021 startet vi et klimaprogram for veitransportleverandører hvor vi deler våre erfaringer ved bruk av miljøeffektiv teknologi. Vi vurderer ulike insentiver for å øke omstillingstakten blant våre transportleverandører. Ett av tiltakene som er gjennomført er utstilling av elektriske varebiler for leverandører i Oslo for å øke omstillingstakten av nullutslippskjøretøy.

Satser på tog

Vi er en av Nordens ledende aktører i bruken av av intermodale tjenester i logistikkmarkedet. Dette redusere utslipp fra egne kjøretøy, men også fra andre transportører. Som et eksempel frakter vi store volum av avfall ut av Norge som ellers ville vært transportert med tyngre kjøretøy.

Sammen med CargoNet har vi utviklet en toglinje mellom Halmstad, Malmø, Trelleborg og Oslo. Den fører internasjonale godsvolumer inn til Norge og videre ut på det norske jernbanenettet.

Del artikkelen