Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål har gitt verden en felles ramme og retning for bærekraftig utvikling.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Vi har ansvar for å ta vare på behovene til dem som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter. 

5 av FNs 17 bærekraftmål utpeker seg som særlig relevante for vår virksomhet:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi er en stor arbeidsgiver og har ansvar for at våre ansatte har anstendige vilkår og arbeidsforhold.

SDG

Innovasjon og infrastruktur 

Posten utgjør en viktig del av Nordens infrastruktur. Innovasjon er helt nødvendig for å være relevant også i fremtiden.

SDG2

Bærekraftige byer og samfunn - Stoppe klimaendringene

Transportsektoren er en av de største utslippspostene i klimaregnskapet til de nordiske landene. Dette betyr at vi har mye å bidra med.

SDG3

Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

SDG kopi