Styrets årsberetning

I 2015 kom veksten innen e-handel og fra den nordiske virksomheten. Det norske markedet var preget av nedgangskonjunktur som følge av blant annet oljeprisfallet, og førte til at konsernets resultat ble svakere enn ventet.

Styret

Styret i Posten Norge består av (fra venstre øverst) Tove Andersen, Tom Sørensen, Ann Elisabeth Wirgerness, Morten Karlsen Sørby og  Siv Astrid Ryan Andersen og (fra venstre nederst) Terje Wold, Idar Kreutzer, Anne Britt Berentsen, Odd Christian Øverland og Randi B. Sætershagen. 

Ann Elisabeth Wirgerness

Født: 1961

Ansattes representant (siden 2012)

Vara for Divisjonstillitsvalgt i Logistikk, Forbundsstyremedlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom)

Ansatt i Posten siden 1985

Anne Britt Berentsen

Født: 1960

Styremedlem (siden 2014)

Selvstendig næringsdrivende innen styrearbeid og rådgivning

Utdannelse: Bachelor of Science og hovedfag i markedsføring

Verv: Styremedlem Granngården AB, David Eccles School of Business, NHST media group AS, Dagens Næringsliv AS

Tove Andersen

Født: 1970

Styremedlem (siden 2015)

VP for Supply Chain Europe, Yara

Utdannelse: Sivilingeniør og MBA

Verv: Styremedlem i Cambi AS

Idar Kreutzer

Født: 1962

Styreleder (siden 2012)

Administrerende direktør i Finans Norge

Utdannelse: Siviløkonom

Verv: Nestleder bedriftsforsamlingen Statoil, medlem bedriftsforsamlingen Hydro, styreleder Flyktninghjelpen, styremedlem Aschehoug, styremedlem Universitetet i Oslo, medlem Advisory Board NHH, medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd, medlem av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Morten Karlsen Sørby

Født: 1959

Styremedlem (siden 2015)

Konserndirektør Telenor

Utdannelse: Siviløkonom og statsautorisert revisor

Verv: Styreleder Digi Malaysia og Telenor Broadcast. Styremedlem Dtac Thailand og Telenor Norge

Odd Christian Øverland

Født: 1957

Ansattes representant (siden 2000)

Forbundsleder Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom)

Ansatt i Posten siden 1979

Tom Sørensen

Født: 1956

Ansattes representant (siden 2015)

Kretsleder i Postkom - Oslo, Akershus og Østfold krets

Ansatt i Posten siden 1974

Randi B. Sætershagen

Født: 1958

Nestleder (siden 2010)

Administrerende direktør i M3 Helse AS

Utdannelse: Siviløkonom

Verv: Styreleder Arena Terrasse AS, styremedlem Elsikkerhet Norge AS, Terningen Nettverk

Siv Astrid Ryan Andersen

Født: 1962

Ansattes representant (siden 2014)

Vara for Divisjonstillitsvalgte i Post, Forbundsstyremedlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom)

Ansatt i Posten siden 1987

Terje Wold

Født: 1963

Styremedlem (siden 2010)

Administrerende direktør i Invenia AS

Utdannelse: Master of Science og Master of Management

Verv: Medlem av programstyret i Brukerstyrt innovasjonsarena hos Norges Forskningsråd

Legg til i mitt utvalgLegg alle til i mitt utvalg