Segmenter

Regnskapsmessig rapporterer Posten-konsernet på to segmenter: Post og Logistikk. Segment Post består av divisjon Post og segment Logistikk består av divisjon Logistikk Norge, divisjon Logistikk Norden og divisjon E-handel.

HMS sommerkampanje

Posten Norge har en ambisjon om å skape og opprettholde et helsefremmende arbeidsmiljø der ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet. Systematisk arbeid med HMS og sikkerhetskultur i samtlige divisjoner har gitt gode resultater. 

Legg alle til i mitt utvalg