Konsern
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter mill. kr 25 074 24 404 23 557 22 925 22 981 22 451 22 613
Driftsresultat før engangsposter mill. kr 686 933 1 125 1 116 1 051 952 820
Driftsmargin (før engangsposter) prosent 2,7 3,8 4,8 4,9 4,6 4,2 3,6
Driftsresultat (EBIT) mill. kr 239 844 641 632 956 1 638 296
Resultat før skatt mill. kr 151 720 619 547 800 1 499 70
Avkastning på investert kapital (ROIC)* prosent 9,9 13,9 17,5 18,3 18,3 15,9 13,2
Avkastning på egenkapital etter skatt (ROE) prosent - 1,0 7,3 8,7 7,1 6,8 19,0 0,5
Egenkapitalandel prosent 36,8 37,9 38,8 37,5 35,9 34,3 25,8
Gjeldsgrad 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6
Andel av driftsinntekter fra enerettsområdet prosent 12,7 13,6 14,3 14,6 14,8 14,7 15,3
Omsetning utenfor Norge mill. kr 8 845 8 122 7 189 6 434 6 443 5 959 5 855

* Beregnet på driftsresultat før engangsposter

Legg til i mitt utvalg