Fremover 2016-2020

Brev

 • Brevmonopolet på adresserte brev inntil 50 gram, avvikles fra 1.januar 2016.
 • Et forslag om å slå sammen A- og B-post til en felles brevstrøm med to dagers fremsending, er oversendt Samferdselsdepartementet. Forslaget vil innebære store endringer i infrastrukturen og gi vesentlige innsparinger.

Lørdagspost

 • Lørdagsomdeling avsluttes fra 5.mars 2016, mens lokale og regionale innleverte aviser distribueres som tidligere.

Digipost

 • I 2016 tar offentlige etater i bruk sikker digital post for å kommunisere med innbyggerne.
 • Posten Norge er med sin digitale postkasse, Digipost, godt posisjonert for å vinne konkurransen om digitale postbrukere i fremtiden. Et stadig økende antall private og offentlige virksomheter kobler seg på løsningen.

Bærekraft

 • Konsernet fortsetter arbeidet med systematisk og langsiktig forbedring av bærekraft, spesielt innen HMS, klima og mangfold.
 • Innen 2020 skal Posten og Bring redusere sine CO2-utslipp med 40 prosent.

Terminaler

 • Bring åpner nytt logistikksenter for pakker, gods og termo på Alnabru i Oslo i 2017.
 • Bring planlegger nye integrerte terminaler for pakker og gods i Trondheim, Helgeland, Stavanger, Narvik/Harstad, Tromsø, Stokke og Bergen.
 • Arbeidet med å samlokalisere terminalstrukturen for post, pakker og gods fortsetter. Formålet er å gi kundene et bedre tilbud og samtidig styrke konsernets konkurransekraft.

E-handel

 • Posten innfører forbedret sporing av småpakker i postkassen ved hjelp av radiofrekvensidentifikasjon (RFID).
 • Posten og Bring gjennomfører flere kundeundersøkelser i året blant nordiske forbrukere om netthandel.

Utvikling

 • Virksomheten utenfor Norge restruktureres for å møte markedsveksten og for å kunne tilby kundene best mulig løsninger. Samtidig satses det videre på å bygge ut pakkenettverk i Sverige og Danmark, blant annet for å ta del i den store veksten innen e-handel.
 • Posten og Bring forenkler og samordner sitt tjenestetilbud og fornyer samtidig sine IT-systemer.
 • Bring overtar hele Danske Fragtmænd for å styrke sin konkurransekraft i Danmark betydelig.
Legg til i mitt utvalg