Konsernledelsen

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av (fra venstre øverst) Thomas Tscherning, Gunnar Henriksen, Randi Løvland, Tore K. Nilsen og (fra venstre nederst)  Elisabeth Hegg Gjølme, Dag Mejdell, Gro Bakstad og Tone Wille.  

Dag Mejdell

Konsernsjef (siden januar 2006)

Født: 1957

Tidligere stillinger: Konsernsjef i Dyno Nobel ASA, ulike stillinger i Dyno ASA fra 1981 (blant annet konsernsjef og økonomidirektør)

Utdannelse: Siviløkonom

Randi Løvland

Konserndirektør HR og HMS (siden september 2008)

Født: 1957

Tidligere stillinger: Transportdirektør og informasjonssjef i Posten Norge AS, divisjonsdirektør og strategisjef i Bravida Oslo og Akershus AS, fagforeningsleder i Den norske Postorganisasjon

Elisabeth Hegg Gjølme

Konserndirektør Kommunikasjon (siden april 2000)

Født: 1960

Tidligere stillinger: Informasjonsdirektør i Telenor Mobil, markeds- og informasjonssjef i Oslobanken, generalsekretær i Unge Høyres Landsforbund

Utdannelse: Økonom

Tone Wille

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO)/IT (siden september 2012)

Født: 1963

Tidligere stillinger: Direktør økonomi og virksomhetsstyring i divisjon Post i Posten Norge AS, Investeringsdirektør i Norfund, Senior VP and CFO i GE Energy (Norway) AS og tidligere Kværner Energy AS

Utdannelse: Siviløkonom

Gro Bakstad

Konserndirektør divisjon Post (siden september 2012)

Født: 1966

Tidligere stillinger: Konserndirektør Økonomi og Finans/CFO i Posten Norge AS, finansiell rådgiver i Procorp, økonomidirektør i Ocean Rig

Utdannelse: Siviløkonom og statsautorisert revisor

Tore K. Nilsen

Konserndirektør divisjon Logistikk Norge (siden oktober 2012)

Født: 1956

Tidligere stillinger: Konserndirektør divisjon Post i Posten Norge AS, konserndirektør i Securitas, divisjonssjef for Security Service Europe

Utdannelse: Politi

Thomas Tscherning

Konserndirektør Logistikk Norden (siden november 2014).

Født: 1961

Tidligere stillinger: Leder for pakke- og ekspressvirksomheten i divisjon Logistikk Norden, administrerende direktør Box Delivery, grunnlegger av og administrerende direktør for flere ekspresselskaper.

Utdannelse: Økonom

Gunnar Henriksen

Konserndirektør divisjon E-handel (siden november 2012)

Født: 1959

Tidligere stillinger: Direktør Salg og Kundeservice, divisjon Post i Posten Norge AS, direktør Postkontorkjeden i Posten Norge AS, direktør bank i Posten Norge AS. Ulike stillinger innenfor bank og finans og fra 3M-konsernet i Norden og USA.

Utdannelse: Siviløkonom

Legg til i mitt utvalgLegg alle til i mitt utvalg