Milepæler i Postens historie

2016-2013

2016: Ny postlov trer i kraft 1.1.2016. Fra samme tid åpnes det norske postmarkedet for full konkurranse. Fra mars 2016 avvikler Posten Norge brevomdeling på lørdager.

2015: Posten Norge selger sine aksjer (40 prosent) i Evry ASA. Ny postlov blir vedtatt av Stortinget. Samferdselsdepartementet tildeler Posten Norge midlertidig konsesjon fra 1.1. 2016.

2014: Postens digitale postkasse, Digipost, valgt som leverandør av digital post for det offentlige. Samme år reduseres antall innleveringspostkasser i Norge fra 20.000 til 15.000. Byggestart for Posten og Brings nye logistikksenter på Alnabru.

2013: Posten åpner 150 nye Post i Butikk. Posten og DNB viderefører avtalen om levering av banktjenester på postkontor og Post i butikk.

2012-2010

2012: Stortinget behandler postmeldingen og åpner for at Posten kan legge om ytterligere 149 postkontor til Post i Butikk. Postens bankplikt opphører. Posten oppretter en egen divisjon for e-handel.

2011: Postens digitale postkasse, Digipost, lansert.

2010: Postens Østlandsterminal på Lørenskog blir offisielt åpnet av Kong Harald. Samme år slås Posten-eide ErgoGroup AS sammen med EDB Business Partner ASA (som senere skifter navn til EVRY ASA).

2008-2002

2008: Den nye merkevaren Bring blir lansert, mens Posten-logoen blir modernisert.

2003-2008: Posten gjør en rekke oppkjøp innen tyngre gods og ekspress. Kjøper også svenske Citymail.

2003: Postmuseet flyttes dette året til Maihaugen på Lillehammer.

2002: Stortinget omgjør Posten til et rent aksjeselskap: Posten Norge AS.

2000-1984

2000: Postens planer for omlegging av postkontor til Post i Butikk blir godkjent av Stortinget. Bildet viser samferdselsminister Terje Moe Gustavsen (AP) som klipper snora i en av de første Post i Butikk, 1. mars 2001.

1996: Posten går fra å være forvaltningsbedrift til å bli statsaksjeselskap med «begrenset ansvar»: Posten Norge BA.

1995: Postbanken blir etablert som frittstående bankvirksomhet, etter sammenslåing av Postbanken og Postgiro. Samme år kjøper Posten Statens Datasentral, slår den sammen med Postens Datasentral og får Posten SDS (nå Evry).

1984: Overgang fra innholdsbasert klassifisering av brevpost til prising etter fremsendingstid (A-, B- og C-post).

 

1976-1950

1976: Oslo postterminal og Postgirobygget blir tatt i bruk. Bildet er fra ekspedisjonslokalet i Oslo postterminal. (Foto: Postmuseet)

1968: Postnummer blir innført for å kunne håndtere store postmengder.

1952: Ny postkasselov definerer at alle skal ha postkasse.

1950: Norges Postsparebank blir opprettet.

1943-1903

1943: Norge får postgiro.

1920: Norges første offisielle flyrute blir åpnet, og Posten er med. Bildet er fra 1936 og viser ruteflyet Falken på Jonsvannet i Trondheim. (Foto: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum)

1903: Den første frankeringsmaskinen blir tatt i bruk. Den var en norsk oppfinnelse.

 

1893-1871

1893: Hurtigruten etableres til Nord-Norge, og Posten er med om bord.

1885: Landposttjenesten etableres.

1872: Postkortet blir introdusert.

1871: Innføring av ny postlov med et forenklet prissystem med innenlands porto, postbokser på postkontorene og postkasser på adressatenes dører. Bilde fra Hammerfest postkontor. (Foto: Postmuseet)

1855-1854

1855: Det første norske frimerket blir utgitt. Samme år kommer første telegraflinje mellom Christiania og Drammen. Der telegraflinjene sluttet, overtok Posten.

1854: Posten er også med da den første jernbanen fra Christiania til Eidsvoll blir etablert. Jernbaneloven fra 1848 la til grunn at posten skulle sendes med jernbanen og at poståpneriene skulle legges til stasjonene.  

1827-1647

1827: Behovet for å bedre postgangen langs kysten og til utlandet gjør Postverket til landets første dampskipsreder. Bildet viser DS «Constitutionen», Norges første dampskip (bilde fra Vest Agder museum).

1814: Norge har 25 postkontor, seks postekspedisjoner og 97 poståpnerier. 

1719: Staten overtar ansvaret.

1647: Det norske postverket blir opprettet av den danske stattholderen i Norge, Hannibal Sehested.

Legg til i mitt utvalg