GRI-resultatindikatorer

Postens års- og bærekraftrapport er laget i henhold til Global Reporting Initiatives (GRI) retningslinjer for bærekraftrapportering (The Sustainabillity Reporting Guidelines).

Med vesentlighetsanalysen (2015) som utgangspunkt, rapporterer vi på de resultatindikatorene som er de mest relevante og vesentlige for konsernet å rapportere på. Resultatindikatorene under er delt inn i tre kategorier: økonomi, miljø og sosiale forhold. Sosiale forhold er igjen inndelt i fire underkategorier: Arbeidspraksis og anstendig arbeid, menneskerettigheter, samfunn og produktansvar. Posten rapporterer på 26 GRI-indikatorer samt fire egne indikatorer.  Resultatindikatorene er alle verifisert av revisor. Vi kvalifiserer dermed til Core-nivå i 2015. I tillegg til vår digitale HRI-indeks kan du se vår GRI Standard Disclosure Index her.

  • GRI-full Fullt ut rapportert
  • GRI-tom Ikke rapportert
Legg alle til i mitt utvalg

Denne nettsiden vil ikke fungere optimalt i nettleseren du bruker. Vennligst oppgrader til nyere versjon eller bytt til en annen nettleser.

Les mer