Deltager i Global Compact

Posten Norge er deltaker i FNs Global Compact. Global Compact er FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling.

 Som deltaker i Global Compact lover Posten Norge å integrere ti grunnleggende prinsipper i sin strategi og daglige drift, og i tillegg rapportere aktiviteter og forbedringer knyttet til dette. Prinsippene er inndelt i fire prinsippområder: Menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Konsernet er deltaker i Global Compact Nordic Network. Nettverket består av 180 deltakerbedrifter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Grønland. Nettverket arrangerer møter, der deltakerbedriftene får hente inspirasjon og ny kunnskap samt utveksle erfaringer.

Som deltaker i Global Compact forplikter Posten Norge seg til å rapportere om samfunnsansvar én gang i året. Konsernet rapporterer gjennom en integrert års- og bærekraftrapport.

prinsippene

Denne nettsiden vil ikke fungere optimalt i nettleseren du bruker. Vennligst oppgrader til nyere versjon eller bytt til en annen nettleser.

Les mer