Helsesatsing gir resultater

Konsernets medarbeidere er friskere enn noen gang.

resultater
De siste årene har det vært jobbet mer forebyggende med friske medarbeidere for å unngå fremtidige helseplager.

Postens virksomhet er arbeidsintensiv. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er derfor høyt prioritert. Konsernets visjon er at ingen skal bli skadet eller syk som følge av arbeidet. Systematisk og målrettet innsats for å redusere sykefravær, antall nye uføre og arbeidsskader har gitt svært gode resultater.

For 2015 ble sykefraværet 6,0 prosent, som er 0,3 prosentpoeng lavere enn året før. Den langsiktige trenden viser at konsernets sykefravær har gått ned fra 9,2 til 6,0 prosent de siste 8 årene. Det betyr at det hver dag er nærmere 559 flere medarbeidere på jobb. Lavere sykefravær er først og fremst viktig for den enkelte, men også viktig for Posten og samfunnet.

Konsernet har i stor grad fokusert på oppfølging av sykefravær og innarbeidet en god systematikk og struktur for oppfølging på individnivå. De siste årene har det vært jobbet mer forebyggende med friske medarbeidere for å unngå fremtidige helseplager. Siden 2012 har medarbeidere blitt tilbudt helsesjekker, og over 5000 har benyttet seg av dette tilbudet  ved utgangen av 2015.

Konsernet registrerer fraværsskader etter Norsk Industris standard. Fraværsskader som krever medisinsk behandling, inngår i H1-verdien, mens H2-skader er alle personskader inklusive H1-skader. I 2015 ble det registrert til sammen 323 personskader (H2) i konsernet, mot 388 i fjor, mens det var 119 H1-skader mot 149 i 2014. Forbedringen på 20,1 prosent fra 2014 bidro til at H1-verdien for Konsernet ble 3,9. Det betyr at resultatet var 0,8 bedre enn målet på 4,7.