Oppmerksomhet for helsesatsing

Posten og Brings program for helsefremmende arbeidsplasser får omtale i media.

HISTORISK LAVT SYKEFRAVÆR: I 2015 ble for første gang sykefraværet i Posten lavere enn i resten av samfunnet. De siste ni årene har sykefraværet i Posten falt med 30 prosent. Les Postens pressemelding her.

077824

ARBEIDSMILJØPRISEN: Posten ble tildelt Arbeidsmiljøprisen 2014 for sitt omfattende arbeid for å redusere sykdom, fravær og skader. Les om prisen i HMS-magasinet, Logjobb og Postens egen pressemelding.

Sykefravær

HELSEFORSKNING: Sammen med Norges idrettshøgskole skal Posten Norge finne ut hvordan teambaserte, helsefremmende programmer egentlig fungerer på arbeidsplassen.

– Vi vet at helsefremmende programmer har effekt på fysisk aktivitetsnivå og gir helsegevinst. Men vi mangler forskning som forklarer hvorfor og hvordan de fungerer, utdyper Cathrine Pedersen, stipendiat ved Seksjon for coaching og psykologi og ansatt i Posten Norge. Les hele artikkelen på Norges idrettshøgskoles hjemmesider.

posten helse

HELSESCREENING. Dagens Næringsliv skriver om konsernets tilbud om helsescreening til de ansatte.

Ny_dn_640px

På forsiden av Dagens Næringsliv 18.november kan man få inntrykk av at Posten Norge har en form for obligatorisk måling, veiing og trening av egne ansatte. Slår man opp og leser saken, ser man fort at så ikke er tilfelle, men at det er snakk om et frivillig tilbud om helsescreening til de ansatte.

Populært

NHO-lege Unni G-Abusdal er generelt skeptisk til slike tester, og sier til Dagens Næringsliv at dette kan gripe inn i privatsfæren på en uheldig måte. Konsernsjef Dag Mejdell svarer at dette er en god og relevant betraktning, men at prøveprosjektet er 100 prosent frivillig, og at det har vært større interesse for helsesjekken blant de ansatte enn det har vært kapasitet til å gjennomføre.

 

 

HELSEKONFERANSEN 2012: Postens film om helsefremmende arbeidsplasser ble vist under Helsekonferansen 2012, et arrangement i regi av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet.

about us omtale

PILOTPROSJEKT: Tilbudet om helsescreening og veiledning i kosthold og mosjon omfatter stadig flere medarbeidere. I såkalte pilotgrupper i Narvik, Bodø, Tromsø og på HR-senteret gikk sykefraværet ned i snitt med 25 % mellom januar og oktober 2012. For konsernet som helhet var nedgangen på 8 %. De gode resultatene i Narvik var interessante for TV2 .

  Fleskeklubben_Post_og_Bringavisen

SLANKEKLUBB: Den ti mann store «Fleskeklubben» i Linjetrafikker Norge tok av 83 kilo til sammen. Slike resultater fortjente dekning i Post- og Bringavisen . (PDF-fil, 5 MB.)

HMS-satsing_Post_og_Bringavisen

HMS-KONFERANSE: Ernæringsfysiolog og tidligere Posten-ansatt Tine Sundfør ga inspirasjon og råd under Postens HMS-konferanse 2012. Hun utdypet sitt  helsebringende budskap i Post- og Bringavisen . (PDF-fil, 2 MB.) 

Helsescreening_Post_og_Bringavisen

HELSESCREENING: Stadig flere medarbeidere får tilbud om helsescreening . Undersøkelsen gir et grunnlag for å gi den enkelte kvalifiserte råd om ernæring og mosjon. Post- og Bringavisens utsendte medarbeider tok utfordringen . (DPF-fil, 3 MB.)