Zero og Posten = sant

Zero og Posten har innledet et formelt samarbeid som blant annet vil sette søkelyset på el-kjøretøy og alternative drivstoffer.

Posten vil bli en miljøleder innen post- og logistikkbransjen. 10 konkrete områder for CO2-kutt er identifisert. Tiltakene omfatter alt fra optimalisering av kjøreruter til overgang til alternative kjøretøy. Blant annet har Posten kjøpt inn 31 biogassdrevne biler av typen Volkswagen Caddy EcoFuel. Bilene blir fordelt på distribusjonsenheter i Stavanger, på Stord, i Fredrikstad, Oslo og Akershus.
Posten har kjøpt inn 31 biogassdrevne biler av typen Volkswagen Caddy EcoFuel. Nå innledes også et samarbeid med organisasjonen Zero. Foto: Nils Midtbøen

Posten skal redusere CO2-utslippene med 30 % innen 2015. Konsernet gjør det gjennom konkrete handlingsplaner og tiltak, blant annet med overgang til alternative kjøretøy.

– Transportsektoren er en av de mest miljøbelastende bransjene, og utslippene øker. Derfor har vi bestemt oss for å ta egne grep. Etter å ha kartlagt utslipp fra alle deler av virksomheten, har vi lagt en detaljert plan for hvordan vi kan kutte mer enn 150 000 tonn CO2, sier HMS-direktør i Posten, Johan Swärd.

Posten vil bli en miljøleder innen post- og logistikkbransjen. 10 konkrete områder for CO2-kutt er identifisert. Tiltakene omfatter alt fra optimalisering av kjøreruter til overgang til alternative kjøretøy. Blant annet har Posten kjøpt inn 31 biogassdrevne biler av typen Volkswagen Caddy EcoFuel. Bilene blir fordelt på distribusjonsenheter i Stavanger, på Stord, i Fredrikstad, Oslo og Akershus.

– Posten ligger i forkant av den teknologiske utviklingen med sine el-varebiler. Det krever mot, handlekraft og evne til å tenke nytt. For oss er det derfor et privilegium å jobbe med Posten om utslippsfrie transportløsninger, sier Einar Håndlykken, leder i Zero.

Håndlykken mener Posten bør være et forbilde for andre i transportsektoren.

– Når en så stor aktør tar tak i utslippsfri transport, vil det påvirke svært mange aktører og ha en betydelig signaleffekt for andre transportaktører og de som Posten kjøper inn tjenester av, sier Einar Håndlykken i Zero.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Hilde Ebeltoft-Skaugrud,
pressesjef i Posten Norge AS, tlf. 922 49 477

Pressekontakt:

+47 95 14 80 00

(døgnåpen telefon - bare for henvendelser fra media)

Sentralbord: +47 23 14 90 00
Mandag - fredag: 0800 - 1600, Lørdag: Stengt

Gå til Kundeservice Posten her
Gå til Kundeservice Bring her