Best i miljøklassen

Miljø er et av konsernets viktigste satsingsområder innenfor samfunnsansvar. Som en av Nordens største transportvirksomheter er særlig belastningen fra CO2-utslipp betydelig.

Konsernet jobber aktivt for å redusere graden av miljøpåvirkning (G4-EN 26). Postens miljøvisjon er «å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern». Posten har ambisiøse miljømål og skal redusere utslippene med 40 prosent innen 2020, med utgangspunkt i 2009-nivåene.

Miljøarbeidet får oppmerksomhet

I 2014 har konsernet jobbet med å øke synligheten og engasjementet rundt miljøsatsingen gjennom ulike tiltak og aktiviteter – som miljøfondet, innføring av lavutslippskjøretøy og miljøsertifisering av enheter.

Som en del av dette arbeidet besøkte klima- og miljøminister Tine Sundtoft Posten for å høre mer om hvordan vi jobber med å redusere vår miljøpåvirkning.

Konsernet vant NHO Logistikk og Transports miljøpris 2014 – en anerkjent bransjepris som skal styrke miljøbevisstheten i logistikknæringen. Posten har tidligere vunnet Norsk Designråds pris i 2013 for el-kjøretøyet Loyds Paxster og Grønn Bil-prisen i 2012 for satsingen på el-biler.

Konsernet forsvarte sin femteplass blant 24 internasjonale post- og logistikkselskaper, som en del av International Post Corporations miljøprogram. Programmet evaluerer alle deltagere kvantitativt og kvalitativt i henhold til anerkjente internasjonale standarder. Konsernet ble i tillegg for andre år på rad kåret til den femte mest miljøbevisste virksomheten i Norge i IPSOS MMIs omdømmeundersøkelse.

Miljøpolicy

Gjennom konsernets miljøpolicy sikres et systematisk, forebyggende og dokumentert miljøarbeid, og en kontinuerlig forbedring av miljøprestasjoner for hele konsernet. I tillegg har flere av konsernets spesialistområder egne miljøpolicyer, som støtter opp om konsernets overordnede policy.

Grønne samarbeid

For å løse de store miljøutfordringene konsernet står overfor, er samhandling mellom bedrifter, organisasjoner og myndigheter viktig (G4-16).

Konsernet er tilsluttet International Post Corporation, som ivaretar et internasjonalt bransjesamarbeid. Konsernet er også medlem i Svanens Innkjøperklubb og Grønt Punkt. Posten Norge deltok i utarbeidelse av Oslo Kommunes Energistrategi og er deltaker i «Fremtidens Byer», som er et samarbeid mellom myndighetene og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene. Konsernet var representert i prosjektet «Grønn Bydistribusjon», som eies av Oslo Kommune og som har som formål om å redusere klimautslipp ved varelevering i Oslo sentrum. I 2014 fortsatte konsernet samarbeidet med Zero på flere områder og er en aktiv deltaker i Zeros Klimalab og prosjektet 0/2030. Andre samarbeidspartnere inkluderer NHO og Sintef.

Posten-konsernets miljøstrategi:

• Redusere klima- og miljøpåvirkning, særlig fra transport og bygg

• Imøtekomme kundekrav- og interessentbehov

• Bidra til kontinuerlig forbedret miljøprestasjon hos leverandører

• Kontinuerlig videreutvikle kompetanse og øke engasjementet i organisasjonen

• Samarbeide med interessenter for å påvirke rammebetingelser